english

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδαγωγή

To Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδαγωγή συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο κατά την επίσκεψη στο site του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου όσο και κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η βασική εφαρμοστέα νομοθεσία αποτελείται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»), το Νόμο 4624/2019 καθώς και λοιπές κανονιστικές διατάξεις και αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμοστέα νομοθεσία, τις υποχρεώσεις του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου και τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων www.dpa.gr.

1. Γενικές Αρχές Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές επεξεργασίας:Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια: Το Κέντρο μας συλλέγει και επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, με διαφανή τρόπο. Τα προσωπικά σας δεδομένα τα συλλέγουμε αποκλειστικά από εσάς τους ίδιους και η επεξεργασία τους γίνεται με τη συναίνεσή σας.Περιορισμός του σκοπού: Το Κέντρο μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που συνδέονται πάντα με την παροχή προς εσάς συγκεκριμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης.Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Το Κέντρο μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.Ακρίβεια: Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο φροντίζει, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα, υπό την παραδοχή ότι δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να επικαιροποιούμε με δική μας πρωτοβουλία τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά μόνο κατόπιν αιτήματός σας.Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο δεν διατηρεί προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Ωστόσο, ενδέχεται να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη: α) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου, β) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, γ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμοποίησης των δεδομένων, ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο μεριμνά ώστε η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να γίνεται με τρόπο ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, ώστε να προστατεύονται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε
Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών του. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, συνοψίζονται περιληπτικά στα ακόλουθα:Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης-ηλικία, φύλο) και στοιχεία επικοινωνίας (ήτοι ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία, ή για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών και διαφημιστικών δελτίων του Κέντρου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.Αυτά τα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την καλή επικοινωνία, για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης συνεργασίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των αιτήσεων συνεργασίας και για στατιστικούς λόγους.

3. Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων
Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται κατά τις επισκέψεις σας στο Εκπαιδευτικό μας Κέντρο (φυσικές ή μέσω τηλεδιάσκεψης), κατά τη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων ή κατά την ηλεκτρονική μας επικοινωνία.

4. Σκοποί και νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.Επικουρικώς, και πάντοτε κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας, τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και τη διεξαγωγή μελετών/δοκιμών ή/και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί η ανάγκη επιστημονικής έρευνας.

5. Χρονικό Διάστημα Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης. Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Το Κέντρο μας λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα (υποχρεωτική χρήση ατομικών κωδικών για πρόσβαση του προσωπικού στους υπολογιστές όπου τηρείται το αρχείο δεδομένων, χρήση antivirus, firewalls κλπ.).

7. Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.β) Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.γ) Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ε) Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ζ) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, το Κέντρο μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος σας.

Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr.

8. Ορισμοί
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τους ορισμούς ορισμένων κρίσιμων εννοιών, όπως αυτοί προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. άρθρο 4 ΓΚΠΔ και άρθρα 4 και 44 Ν. 4624/2019):Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Υποκείμενο των Δεδομένων: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, πχ οι πελάτες, οι εργαζόμενοι κλπ.

Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Ανωνυμοποίηση: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.