english
Κατηγορίες
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σπουδές στην Κρήτη

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες…

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον είναι χρήσιμο σε γονείς και εκπαιδευτικούς που καθοδηγούν τους μαθητές/τριες Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου στην επιλογή κατεύθυνσης, επιστημονικού πεδίου και σπουδών.

Συγκεκριμένα αναλύονται τα τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης που εδρεύουν στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Ακόμα γίνεται αναφορά στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης.

  • Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εδρεύει στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου και μετράει περισσότερα από 40 χρόνια λειτουργίας. Διαθέτει πέντε σχολές, Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας. Τα 16 τμήματα αυτών των σχολών καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα.

Αναλυτικότερα οι Σχολές Θετικών Επιστημών, όπως Βιολογία, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Επιστήμη Υπολογιστών, Ιατρική, Μαθηματικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία λειτουργούν στο Ηράκλειο και η πρόσβασή τους γίνεται μέσω του 2ου, 3ου και 4ου πεδίου.

Αντίθετα στο Ρέθυμνο βρίσκονται κατά κύριο λόγο οι σχολές των Θεωρητικών Επιστημών. Αυτές είναι Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κοινωνιολογίας, Πολιτικής Επιστήμης, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας, με πρόσβαση από το 1ο πεδίο και τέλος η σχολή Οικονομικών του 4ου επιστημονικού πεδίου. Επιπλέον τα δύο Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης εδρεύουν στο Ρέθυμνο και έχουν πρόσβαση από όλα τα επιστημονικά πεδία. Όλες οι παραπάνω σχολές είναι τετραετείς, πέραν της Ιατρικής που έχει διάρκεια 6 έτη.

  • Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύεται στα Χανιά το 1977 ενώ δέχεται τους πρώτους φοιτητές τους 7 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1984. Στο Πολυτεχνείο λειτουργούν πέντε μονοτμηματικές σχολές μηχανικών, που οδηγούν στην απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) στην αντίστοιχη ειδικότητα. Τα προγράμματα σπουδών είναι 5ετούς φοίτησης και απονέμουν δίπλωμα μηχανικού με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης κάθε σχολή οργανώνει προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Τα τμήματα του Πολυτεχνείου είναι με αλφαβητική σειρά: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Παραγωγή και Διοίκησης, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Όλα έχουν πρόσβαση μέσα από το 2ο επιστημονικό πεδίο, ενώ στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής και από το 4ο πεδίο. Σχετικά με το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών απαιτείται εξέταση στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο.

  • Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ιδρύεται το 2019 με τον υπ΄ αριθμ. Ν. 4610/2019 και αποτελεί μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει έδρα το Ηράκλειο και παραρτήματα σε όλους τους νομούς. Διαθέτει έντεκα συνολικά τμήματα που ανήκουν στις εξής 5 σχολές: Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονικών Επιστημών, Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών, Επιστημών Υγείας και Μηχανικών.

Αναφορικά με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ξεκινώντας από τα ανατολικά συναντάμε σχολές του 4ο επιστημονικού πεδίου, όπως το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο και τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Ηράκλειο.

Ακολούθως το τμήμα Γεωπονίας που είναι 5ετούς φοίτησης βρίσκεται στο Ηράκλειο και δύναται να εισαχθεί κάποιος/α σε αυτό μέσω του 2ου και 3ου πεδίου και του τομέα Γεωπονίας & Τροφίμων για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ. Το τμήμα απονέμει τίτλο ισοδύναμο με μεταπτυχιακό και δίνει το δικαίωμα εγγραφής στο γεωτεχνικό επιμελητήριο για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Γεωπόνου.

Στο Ρέθυμνο εδρεύει το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής και έχει πρόσβαση από το 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο ή τους τομείς Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής.

Σχετικά με τις επιστήμες της υγείας το ΕΛΜΕΠΑ διαθέτει το τμήμα Νοσηλευτικής (3ο πεδίο) και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (1ο πεδίο) στο Ηράκλειο, ενώ στη Σητεία λειτουργεί το τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (3ο πεδίο). Για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ ο αντίστοιχος τομέας που επιτρέπει πρόσβαση σε αυτά τα τμήματα είναι Υγείας & Πρόνοιας.

Τέλος η σχολή Μηχανικών διαθέτει δύο τμήματα του 2ου πεδίου στο Ηράκλειο, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ , ενώ στα Χανιά βρίσκεται το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (2ο & 4ο). Και οι τρεις σχολές είναι 5ετούς φοίτησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκπαίδευση των Πλοιάρχων και των Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού, διεξάγεται στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ Κρήτης) στα Χανιά. Η ΑΕΝ λειτουργεί με τη σημερινή της μορφή από το 1998. Η διάρκεια της εκπαίδευσης διαρκεί συνολικά 8 εξάμηνα, δύο εξ αυτών περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση επί πλοίου. Εισαγωγή στην ΑΕΝ γίνεται από το 2ο και 4ο πεδίο, ενώ για τα ΕΠΑΛ από όλους τους τομείς. Υπάρχει επιπλέον απαίτηση για υγειονομικές εξετάσεις.

Αναφορικά με την Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία που ανήκει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά τη λειτουργία της το 2007. Πρόσβαση στο πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών έχουν μόνο οι άρρενες απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος στον Άγιο Νικόλαο λειτουργεί από το 1995 η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) που στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών για τον τουριστικό τομέα. Η πρόσβαση για τα ΓΕΛ πραγματοποιείται από το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο ενώ για τα ΕΠΑΛ από τον τομέα Διοίκησης & Οικονομίας. Επιπλέον απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας.

Καλή επιτυχία και καλή πρόοδο σε όσες και όσους επιδιώξουν την είσοδό τους στον ακαδημαϊκό χώρο.

Άρθρο στον ιστότοπο "Βολταράκια στην Κρήτη", 05/07/2023

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.